Gobes
header1

Tijd is een belangrijke maar kostbare factor op de weg naar succes. Veel van uw tijd wordt vaak gestoken in nevenactiviteiten die afleiden van het eigenlijk primaire proces. Het bijeenbrengen van uw doelstellingen en onze expertises leidt tot een sneller bereik van gewenste resultaten tegen minder kosten.  Integriteit en bereidheid tot transparantie vormen de kern voor beoogd succes.

GOBES draagt voor haar opdrachtgevers op onafhankelijke en professionele wijze bij aan de continuïteit en ontwikkeling van de organisatie. Dit door het tijdig en vanuit een beheersituatie de beoogde doelstellingen te bereiken. Kennisdeling, netwerkdeling, verbinding en maatwerk zijn hierbij enkele sleutelbegrippen

GOBES staat voor “ Professionaliteit in samenwerking” 

 • vanuit eigen kennis en ervaring
 • vanuit eigen Netwerken
 • door te werken en denken vanuit Partnership
 • door het leveren van Maatwerk
 • door te boeien & te binden
 • door te luisteren naar wat men vraagt
 • door te doen wat ze zegt
 • door nee te zeggen als het nee moet zijn

Uw voordelen op een rij:

 1. Professioneel, strategisch Partnership
 2. Kennisdeling  
 3. Focus op de core business van uw organisatie
 4. Maatwerk tegen minimale investeringen
 5. Direct uitbreiding op uw eigen netwerk
 6. Onafhankelijkheid en integriteit geborgd
 7. Resultaatgerichte aanpak
 8. Flexibele inzet & ondersteuning, geen extra structurele personeelskosten